Інформація з укладання договору про надання фінансових послуг
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг
Позичальник має право на відмову від договору про надання фінансового кредиту до моменту укладання цього договору.
Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору
Позичальник має будь-який строк на відмову від укладання договору про надання фінансового кредиту до моменту укладання цього договору
Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)
1(один) календарний день


Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій
Підстави, порядок та правові наслідки розірвання чи припинення дії договорів про надання фінансових послуг визначаються законодавством України, законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а також укладеними відповідно до них договорами.
Позичальник має право в будь-який момент розірвати чи припинити, укладений ним, договір про надання ломбардом фінансового кредиту за умови повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом, виходячи з фактичного строку користування кредитом, але в будь-якому випадку мінімальним строком користування кредитом є один календарний день.
Позичальник має право дострокового виконання договору за умовами, які зазначенні в цьому договорі
Порядок внесення змін та доповнень до договору
За взаємною згодою сторін
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

Неможливе в односторонньому порядку збільшення розміру процентної ставки або інших платежів, передбачених договором про надання ломбардом фінансового кредиту, за винятком письмової згоди споживача фінансової послуги та випадків, встановлених законом.
Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Ломбард укладає договори про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду.
Розмір процентів за користування кредитом, визначений згідно договору, що укладено на певних умовах з конкретним позичальником є не змінний протягом всього строку діі такого договору.
Позичальник має право в будь-який момент розірвати/припинити, укладений ним, договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду за умови повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом, виходячи з фактичного строку користування кредитом, але в будь-якому випадку мінімальним строком користування кредитом є один календарний день.
Зміни до договору вносяться шляхом укладення доповнень або викладення договору/специфікації в новій редакції.
Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг
Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги
Реалізація механізму захисту прав споживачів здійснюється Ломбардом наступним чином:
- дотримання у своїй діяльності вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів;
- організація належного обслуговування клієнтів Ломбарду відповідно до законодавства та внутрішніх документів Ломбарду;
- затвердження внутрішніх документів Ломбарду з надання фінансових та супутніх послуг (правил або положень, що регламентують надання Ломбардом фінансових та супутніх послуг, договорів з надання Ломбардом фінансового кредиту тощо), які відповідають вимогам законодавства;
- не включення у договори із клієнтами Ломбарду умов, які є несправедливими;
- надання у доступній формі клієнтам Ломбарду своєчасної, повної та достовірної інформації відповідно до законодавства, у тому числі про найменування Ломбарду, режим його роботи, про послуги, що надаються Ломбардом, права та обов'язки Ломбарду та клієнтів по договорам, що укладаються між сторонами;
- наявності механізму розгляду заяв та скарг клієнтів, у тому числі своєчасного розгляду заяв та скарг клієнтів Ломбарду, застосування, у разі необхідності, відповідних заходів, які припиняють порушення у разі їх наявності;
- надання клієнтам Ломбарду відповідної інформації (реквізитів) органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
- надання споживачам ломбардних послуг (до укладення з ними договору про надання ломбардом фінансового кредиту) інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
- надання клієнтам Ломбарду інформації про прізвище, ім'я та по батькові працівника Ломбарду, уповноваженого розглядати скарги та заяви клієнтів Ломбарду.

Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом:

- проведення переговорів з відповідальним співробітником;
- звернення клієнтом зі скаргою/заявою до керівництва Ломбарду
- звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав.
Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання
Національний банк України
Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Телефон: 0 800 505 240
Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45
Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24


Made on
Tilda